Name : SƠN THỦY

Email : sonthuyduc@yahoo.com

Address : Hải Phòng

Phone : 0913329124

Học Trường ĐH Xây Dựng Hà Nội 1971-1976
Đã làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ HP
Hiện sống và làm việc tại Hải Phòng